04 juli 2012

Pink to Blue ::: Fra Rosa til blått!

Sommergleder i sommersol.
Noe magisk egentlig... for hvordan kan rosa bli blått?

Summer joy. Just easy living in the garden.
Darling pink flowers turning blue... by summer magic?


Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Populære innlegg