18 august 2011

Tid ::: Time

Hva gjør man når tiden synes å renne vekk... når dagene føles kort og timene for små?
Jobber fortere?
Skriver raskere?
?
What to do when time seems to pass too quick?
When days are short and hours too few...
Work faster?
Write quicker?

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Populære innlegg